Ti锚ng Vi锚t

Ch脿o M峄玭g!

Ch煤ng t么i c贸 nhi峄乽 ngu峄搉 h峄 tr峄 膽峄 gi煤p c谩c gia 膽矛nh n贸i ti岷縩g T芒y Ban Nha trong vi峄嘽 ghi danh, m峄 tr瓢啤ng m峄 膬n tr瓢a, tuy岷縩 膽瓢峄漬g xe bu媒t v脿 hi峄僽 bi岷縯 v峄 h峄 th峄憂g k峄 thu岷璽.  R岷 nhi峄乽 tr瓢峄漬g c峄 ch煤ng t么i c贸 c谩c phu gi谩o n贸i ti岷縩g T芒y Ban Nha.

Kh么ng ph岷 t岷 c岷 c谩c trang m岷g 膽瓢峄 d峄媍h thu岷璽, tuy nhi锚n qu媒 v峄 c贸 th峄 s峄 d峄g m岷g d峄媍h thu岷璽 c峄 Google. 

N岷縰 qu媒 v峄 c贸 nh峄痭g th岷痗 m岷痗 v峄 tr瓢峄漬g h峄峜 hay ch瓢啤ng tr矛nh, xin li锚n l岷 v峄沬 gi谩o ch峄ヽ 
li锚n quan t峄沬 ch瓢啤ng tr矛nh.

H瓢ng Ph霉ng
C峄 V岷 V膬n Ho谩
952-681-5205
hphung@isd271.org

膼瓢峄漬g d芒y h峄 tr峄 ng么n ng峄
952-681-6412

T岷 c岷 gia 膽矛nh ghi danh qua trang m岷g c峄 h峄峜 khu. 

Th峄漣 膽i峄僲 ghi danh trong m霉a h猫

Xin ghi danh qua trang m岷g, hay n岷縰 c岷 h峄 tr峄, xin t峄沬 Trung T芒m - Educational Services Center: 1350 W. 106th Street.

Chuy峄僴 trong H峄峜 Khu 草榴社区

Ph峄 huynh / ng瓢峄漣 gi谩m h峄 c瓢 ng峄 峄 草榴社区 v脿 mu峄憂 con em m矛nh theo h峄峜 m峄檛 tr瓢峄漬g kh谩c h啤n l脿 tr瓢峄漬g trong khu v峄眂 m矛nh c瓢 tr煤 cho ni锚n h峄峜 t峄沬 c贸 th峄 ho脿n t岷 膽啤n  y锚u c岷 chuy峄僴 trong h峄峜 khu. (Xem N峄檌 Quy 503,2 Ph芒n Ph峄慽 H峄峜 Sinh /trang m岷g N峄檌 Quy & 膼i峄乽 L峄 Chuy峄僴 Tr瓢峄漬g c峄 H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄.)

 

N岷縰 qu媒 v峄 c贸 th岷痗 m岷痗, xin vui l貌ng li锚n l岷 v峄沬 hi峄噓 tr瓢峄焠g hi峄噉 t岷 c峄 qu媒 v峄.

Hub l脿 trang m岷g c峄 h峄峜 khu m脿 m茫 s峄 膽瓢峄 gi峄 c岷﹏ m岷璽 cho ph峄 huynh v脿 ng瓢峄漣 膽峄 膽岷.  T岷 s峄 膽峄 膽膬ng nh岷璸 h岷 bi岷縯 c谩c th么ng tin quan tr峄峮g c峄 h峄峜 sinh nh瓢 l脿: b脿i t岷璸 峄 nh脿, th峄漣 kho谩 bi峄僽, trang m岷g th么ng tin c峄 l峄沺, tin t峄ヽ c峄 tr瓢峄漬g, b谩o c谩o ng脿y 膽i h峄峜, h瓢峄沶g nghi峄噋 hay th么ng tin c峄 tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 hay tuy岷縩 膽瓢峄漬g xe bu媒t.

膼膬ng nh岷璸 v脿o trang m岷g h峄峜 khu BPS 膽峄 v脿o trang m岷g HUB, Infinite Campus ph岷 d脿nh cho ph峄 huynh v脿 c谩c trang m岷g l峄 铆ch kh谩c c峄 BPS.  N岷縰 qu媒 v峄 c岷 h峄 tr峄 v峄 vi峄嘽 膽膬ng nh岷璸 m岷g hay t谩i t岷 m岷璽 m茫 m峄沬 xin b岷 鈥淔orgot username or password?鈥 

Th峄眂 膽啤n v脿 gi谩 ti峄乶

膼i峄乽 L峄 USDA

Chi岷縰 theo lu岷璽 Li锚n Bang v脿 ch铆nh s谩ch c峄 B峄 N么ng nghi峄噋 Hoa K峄, c啤 quan n脿y nghi锚m c岷 ph芒n bi峄噒 膽峄慽 x峄 d峄盿 tr锚n ch峄g t峄檆, m脿u da, ngu峄搉 g峄慶 qu峄慶 gia , gi峄沬 t铆nh, tu峄昳 t谩c hay khuy岷縯 t岷璽. (Kh么ng ph岷 t岷 c岷 c谩c ng膬n c岷 n脿y 谩p d峄g cho t岷 c岷 c谩c ch瓢啤ng tr矛nh.)

Ho岷穋 g峄峣 s峄 (800) 795-3272 ho岷穋 (202) 720-6382 (TTY ).

USDA c啤 quan t岷 c啤 h峄檌 l脿m vi峄嘽 b矛nh 膽岷硁g

Ti锚u Chu岷﹏

Tr瓢峄漬g C么ng L岷璸 草榴社区 cung c岷 v岷璶 chuy峄僴 cho h峄峜 sinh th瓢峄漬g tr煤 nh瓢 sau:

 • 鈥 H峄峜 sinh ti峄僽 h峄峜 t峄 m岷玼 gi谩o 膽岷縩 l峄沺 5 c瓢 ng峄 trong ph岷 vi c峄 nh脿 tr瓢峄漬g v脿 s峄憂g 铆t nh岷 0.5 d岷穖 t峄 tr瓢峄漬g.
 • 鈥 H峄峜 sinh trung h峄峜 t峄 l峄沺 6 膽岷縩 12 c瓢 ng峄 trong ph岷 vi c峄 tr瓢峄漬g v脿 s峄憂g 铆t nh岷 l脿 1.25 d岷穖 t峄 tr瓢峄漬g.

N岷縰 con qu媒 v峄 s峄憂g trong ph岷 vi 膽i b峄 - 铆t h啤n 0.5 d岷穖 cho ti峄僽 h峄峜 v脿 铆t h啤n 1.25 d岷穖 cho l峄沺 6-12 鈥 con em qu媒 v峄 c贸 th峄 h峄檌 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 trong ch瓢啤ng tr矛nh Pay to Ride (Tr岷 Ti峄乶 Xe Bu媒t) c峄 ch煤ng t么i. H峄峜 sinh c贸 th峄 s峄 d峄g tr岷 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 g岷 nh岷 ngo脿i v霉ng 膽i b峄 c峄 tr瓢峄漬g m峄檛 khi 膽茫 tr岷 thanh to谩n l峄 ph铆.

D峄媍h V峄 C谩 Bi峄噒

Khu h峄峜 ch谩nh cung c岷 v岷璶 chuy峄僴 cho h峄峜 sinh trong ch瓢啤ng tr矛nh gi谩o d峄 c谩 bi峄噒 d峄盿 theo K岷 ho岷h Gi谩o D峄 C谩 nh芒n H峄峜 Sinh. N岷縰 con em qu媒 v峄 c贸 nhu c岷 膽岷穋 bi峄噒 c岷 t峄沬 s峄 v岷璶 chuy峄僴 kh谩c v峄沬 xe bu媒t th么ng th瓢峄漬g , xin vui l貌ng h峄 t谩c v峄沬 gi谩o ch峄ヽ qu岷 l媒 h峄 s啤 gi谩o d峄 c谩 bi峄噒 ho岷穋 g峄峣 cho V膬n Ph貌ng V岷璶 Chuy峄僴 c峄 ch煤ng t么i 峄 s峄 952-681-6300.

T岷 m峄梚 tr瓢峄漬g, Gi谩o Ch峄ヽ Ph峄 V峄 Y t岷  cung c岷 c谩c ph峄 v峄 sau 膽芒y d瓢峄沬 s峄 ch峄 膽岷 c峄 Gi谩m 膼峄慶 Y T岷 Ph峄 V峄 h岷 h峄 tr峄 c谩c h峄峜 sinh 草榴社区 :

 • 鈥 Gi谩m s谩t qu谩 tr峄塶h ti锚m ch峄g c峄 h峄峜 sinh
 • 鈥 Qu岷 l媒 k岷 ho岷h y khoa cho h峄峜 sinh c贸 nhu c岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵
 • 鈥 Cung c岷 vi峄嘽  c峄﹗ c岷 v脿 ch膬m s贸c kh岷﹏ c岷 thi岷縯 cho h峄峜 sinh v脿 gi谩o ch峄ヽ
 • 鈥 Qu岷 l媒 vi峄嘽 ph芒n ph峄慽 thu峄慶 u峄憂g theo toa b谩c s末
 • 鈥 Duy tr矛 h峄 s啤 qu谩 tr矛nh y khoa
 • 鈥 Th峄眂 hi峄噉 c谩c ch瓢啤ng tr矛nh gi谩m 膽峄媙h
 • 鈥 Quan s谩t c谩c b峄噉h truy峄乶 nhi峄卪

 

Li锚n L岷

膼i峄噉 tho岷: 952-681-6505
膼i峄噉 th瓢: 952-681-6519

H峄檌 膽峄搉g Qu岷 Tr峄 Gi谩o d峄 l脿 b峄 ph岷璶 ho岷h 膽峄媙h ch铆nh s谩ch cho c谩c Tr瓢峄漬g L岷璸 C么ng 草榴社区. Trong  khi h峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄 n脿y ch峄媢 tr谩ch nhi峄噈 v峄 gi谩o tr矛nh gi谩o d峄 v脿 c谩c ho岷 膽峄檔g theo b峄 lu岷璽, h峄 c农ng chia nh峄痭g ph岷 tr谩ch nhi峄噈 kh谩c cho v峄 T峄昻g Gi谩m 膼峄慶.  H峄檌 膽峄搉g Qu岷 Tr峄 tr瓢峄漬g 膽瓢峄 l茫nh 膽岷 do Tr瓢峄焠g H峄檌 膼峄搉g v脿 m峄檛 ph贸 H峄檌 膼峄搉g 膽瓢峄 b岷 ra do c谩c th脿nh vi锚n c峄 H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄.

C谩c cu峄檆 h峄峱 th瓢峄漬g xuy锚n c峄 H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄

C谩c cu峄檆 h峄峱 h峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄 膽瓢峄 t峄 ch峄ヽ v脿o th峄 Hai trong hai tu岷 th峄 hai v脿 th峄 t瓢 m峄梚 th谩ng l煤c 7:00 t峄慽 峄 trong ph貌ng H峄峱 C峄檔g 膼峄搉g 峄 Trung t芒m Gi谩o D峄 H峄峜 Khu , 1350 West Street 106, 草榴社区, MN. V脿o ng脿y th峄 hai tu岷  th峄 t瓢 c峄 th谩ng, bu峄昳 h峄峜 tham kh岷 s岷 ti岷縫 di峄卬 theo bu峄昳 h峄峱 H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄 th瓢峄漬g xuy锚n. Th峄 hai tu岷 th峄 ba c峄 th谩ng 膽瓢峄 d脿nh ri锚ng cho m峄檛 bu峄昳 h峄峜, cu峄檆 h峄峱 H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄 ho岷穋 k岷縯 h峄 c岷 hai.

Ch瓢啤ng tr矛nh ph谩t s贸ng BEC-TV

C谩c bu峄昳 h峄峱 H峄檌 膽峄搉g tr瓢峄漬g 膽瓢峄 ph谩t s贸ng tr峄眂 ti岷縫 b峄焛 BEC-TV, k锚nh 15, v脿 sau 膽贸 chi岷縰 l岷 v脿o l煤c 01:00 s谩ng, 7:00 s谩ng, v脿 1:00 tr瓢a ng脿y h么m sau, v脿 c农ng nh瓢 nhi峄乽 l岷 sau 膽贸 trong tu岷. H岷 h岷縯 c谩c cu峄檆 h峄峱 n脿y c农ng 膽瓢峄 xem nh瓢 d岷g "Theo Y锚u C岷" 鈥 T矛m th峄漣 kh贸a bi峄僽 c谩c cu峄檆 h峄峱 峄 膽芒y.  Qu媒 v峄 c农ng c贸 th峄 xem nh瓢 Live Stream c峄 truy峄乶 h矛nh BEC b芒y gi峄.

Li锚n L岷

SchoolBoard@isd271.org

C芒u h峄廼 c农ng c贸 th峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩
C么 Deb Bunkholt
Tr峄 l媒 膽i峄乽 h脿nh cho T峄昻g Gi谩m 膼峄慶
952-681-6402
dbunkholt@isd271.org

M峄 膽铆ch c峄 V膬n Ph貌ng B矛nh 膼岷硁g Gi谩o D峄 h岷 t膬ng th锚m c啤 h峄檌 gi谩o d峄 gi峄痑 c谩c ch峄g t峄檆 v脿 c谩c 膽a v膬n h贸a 膽峄 th煤c 膽岷﹜ th脿nh t铆ch h峄峜 sinh v脿 膽脿o t岷 cho gi谩o ch峄ヽ v脿 ph峄 huynh nh峄 膽贸 t膬ng th锚m s峄 t谩c 膽峄檔g v脿 hi峄僽 bi岷縯 gi峄痑 c谩c th脿nh vi锚n c峄 c谩c ch峄g t峄檆 v脿 c谩c n峄乶 v膬n h贸a kh谩c nhau trong t岷 c岷 c谩c kh铆a c岷h c峄 c峄檔g 膽峄搉g  C么ng L岷璸 H峄峜 膼瓢峄漬g 草榴社区 .

Ch煤ng t么i tin r岷眓g ...

 • 鈥 m峄梚 ng瓢峄漣 膽峄乽 c贸 gi谩 tr峄 s岷硁 c贸.
 • 鈥 t岷 c岷 m峄峣 ng瓢峄漣 c贸 quy峄乶 膽瓢峄 膽峄慽 x峄 v峄沬 s峄 t么n tr峄峮g v脿 nh芒n ph岷﹎.
 • 鈥 t岷 c岷 c谩c gi谩o ch峄ヽ, h峄峜 sinh v脿 gia 膽矛nh c贸 quy峄乶 膽瓢峄 膽峄慽 x峄 m峄檛 c谩ch b矛nh 膽岷硁g      v脿 c么ng b岷眓g.
 • 鈥 m峄梚 c谩 nh芒n ch峄媢 tr谩ch nhi峄噈 v峄 h脿nh 膽峄檔g c峄 m矛nh.
 • 鈥 m么i tr瓢峄漬g an to脿n l脿 膽i峄乽 thi岷縯 y岷縰 cho an b矛nh c峄 to脿n th峄 c峄檔g 膽峄搉g.
 • 鈥 m么i tr瓢峄漬g th芒n thi峄噉 h岷 kh铆ch l峄 t矛nh c么ng d芒n cho t岷 c岷.
 • 鈥 k峄 v峄峮g cao th煤c 膽岷﹜ th脿nh t铆ch v瓢峄 tr峄檌.
 • 鈥 膽a v膬n h贸a ch峄g t峄檆 l脿m phong ph煤 c峄檔g 膽峄搉g.
 • 鈥 gia 膽矛nh c贸 t岷 岷h h瓢峄焠g quan tr峄峮g nh岷 v脿o vi峄嘽 gi谩o d峄 con c谩i c峄 m矛nh.
 • 鈥 s峄 trung th峄眂 v脿 t铆nh to脿n v岷筺 r岷 quan tr峄峮g.

Th么ng tin li锚n L岷

V膬n Ph貌ng B矛nh 膼岷硁g Gi谩o D峄
Trung t芒m Gi谩o D峄 H峄峜 Khu
1350 West Street 106
草榴社区, MN 55431-4126

膼i峄噉 tho岷: 952-681-6420
Fax: 952-681-6411
膼瓢峄漬g D芒y H峄 Tr峄 Ng么n Ng峄: 952-681-6412

Dinna Wade-Ardley
Gi谩m 膽峄慶 V膬n ph貌ng
V膬n Ph貌ng B矛nh 膼岷硁g Gi谩o D峄
膼i峄噉 tho岷: 952-681-6417
Dwade@isd271.org

C岷 啤n qu媒 v峄 膽茫 l峄盿 ch峄峮 Tr瓢峄漬g C么ng L岷璸 草榴社区!

N岷縰 qu媒 v峄 c贸 nh峄痭g th岷痗 m岷痗 xin li锚n l岷: 膼瓢峄漬g d芒y h峄 tr峄 ng么n ng峄: 952-681-6412